71 (αριθμός) - significado y definición. Qué es 71 (αριθμός)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 71 (αριθμός) - definición


Αριθμός Έρντος         
|header3 =
71 (αριθμός)         
ΑΡΙΘΜΌΣ
Το 71 (εβδομήντα ένα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 70 και πριν από το 72. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών.
Αριθμός Μάρκοφ         
  • Ο Ρώσος μαθηματικός και στοχαστής Αντρέι Αντρέγιεβιτς Μάρκοφ (1856–1922)
  • Διάγραμμα: Τα πρώτα επίπεδα του αριθμητικού δέντρου Μάρκοφ
Αριθμός Μάρκοφ ή αριθμός Μάρκοβ (αγγλικά: Markov number ή πιο σπάνια Markow number και συχνά σε παλιές εκδόσεις Markoff number) είναι ένας θετικός ακέραιος x, y ή z που αποτελεί μέρος της λύσης της διοφαντικής εξίσωσης Μάρκοφ

Wikipedia

71 (αριθμός)
Το 71 (εβδομήντα ένα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 70 και πριν από το 72. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών.