718 Έριδα - significado y definición. Qué es 718 Έριδα
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 718 Έριδα - definición


718 Έριδα         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η `Εριδα (Erida), που δεν πρέπει να συγχέεται με τον πλανήτη νάνο `Εριδα, είναι ένας αρκετά μεγάλος αλλά σκουρόχρωμος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών, με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 9,289. Ανακαλύφθηκε το 1911 από τον Αυστριακό αστρονόμο Γιόχαν Παλίζα, που παρατηρούσε από τη Βιέννη, και πήρε το όνομά της από το όνομα της κόρης του Αμερικανού αστρονόμου `Αρμιν `Οττο Λέουσνερ (Armin Otto Leuschner).
Έρις         
Η Έριδα (αρχ. Ἔρις) ήταν θεότητα της αρχαιότητας.
718         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 718 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο