72 (αριθμός) - significado y definición. Qué es 72 (αριθμός)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 72 (αριθμός) - definición


Αριθμός Έρντος         
|header3 =
72 (αριθμός)         
ΑΡΙΘΜΌΣ
Το 72 (εβδομήντα δύο) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 71 και πριν από το 73. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 72:2 = 36, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών.
Αριθμός Μάρκοφ         
  • Ο Ρώσος μαθηματικός και στοχαστής Αντρέι Αντρέγιεβιτς Μάρκοφ (1856–1922)
  • Διάγραμμα: Τα πρώτα επίπεδα του αριθμητικού δέντρου Μάρκοφ
Αριθμός Μάρκοφ ή αριθμός Μάρκοβ (αγγλικά: Markov number ή πιο σπάνια Markow number και συχνά σε παλιές εκδόσεις Markoff number) είναι ένας θετικός ακέραιος x, y ή z που αποτελεί μέρος της λύσης της διοφαντικής εξίσωσης Μάρκοφ

Wikipedia

72 (αριθμός)
Το 72 (εβδομήντα δύο) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 71 και πριν από το 73. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 72:2 = 36, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών.