7744 (αριθμός) - significado y definición. Qué es 7744 (αριθμός)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 7744 (αριθμός) - definición


7744 (αριθμός)         
ΑΡΙΘΜΌΣ
Το 7744 (επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα) είναι ο φυσικός αριθμός μετά το 7743 και πριν το 7745.
Αριθμός Έρντος         
|header3 =
Αριθμός Μάρκοφ         
  • Ο Ρώσος μαθηματικός και στοχαστής Αντρέι Αντρέγιεβιτς Μάρκοφ (1856–1922)
  • Διάγραμμα: Τα πρώτα επίπεδα του αριθμητικού δέντρου Μάρκοφ
Αριθμός Μάρκοφ ή αριθμός Μάρκοβ (αγγλικά: Markov number ή πιο σπάνια Markow number και συχνά σε παλιές εκδόσεις Markoff number) είναι ένας θετικός ακέραιος x, y ή z που αποτελεί μέρος της λύσης της διοφαντικής εξίσωσης Μάρκοφ

Wikipedia

7744 (αριθμός)
Το 7744 (επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα) είναι ο φυσικός αριθμός μετά το 7743 και πριν το 7745.