Diclib.com
Diccionario en línea


طائر مائى القاء الورقة الرابحة - traducción al Inglés


طائر مائى القاء الورقة الرابحة      

ruff (N)

ruff      

N
الراف : سمك نهرى = طوق رقبة مكشكش = طوق ريش حول عنق الطائر = طائر مائى القاء الورقة الرابحة
VT
لعب الورقة الرابحة