Diclib.com
Diccionario en línea


Οι επισκευές δεν καλύπτονται από εγγύηση - traducción al Inglés


the repairs are not covered by the guarantee      
οι επισκευές δεν καλύπτονται από εγγύηση.
Οι επισκευές δεν καλύπτονται από εγγύηση.      
The repairs are not covered by the guarantee.