هاتف بملامسات - significado y definición. Qué es هاتف بملامسات
Diclib.com
Diccionario en línea
La palabra هاتف بملامسات se encontró en más de un diccionario.
Elija uno de los siguientes:
Diccionario inglés-árabe
Diccionario árabe