Diclib.com
Diccionario en línea


§ 2º - O Distrito Federal é a Capital da União - traducción al ruso


§ - O Distrito Federal é a Capital da União.      
§2. Федеральный округ является Столицей Союза.