Diclib.com
Diccionario en línea

Diccionario holandés

'    (    -    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I        J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    À    Á        Ä    Å    Æ    Ç    È    É    Í    Π   Ñ    Ò    Ó    Ô    Õ    Ö    Ø    Ú    Ü    Þ    Ā    Ć    Č    Ď    Đ    Ē    Ľ    Ł    Ő    Œ    Ř    Ś    Ş    Š    Ż    Ž    Ș    Ț    Β    🇦    🇧    🇨    🇩    🇪    🇫    🇬    🇭    🇮    🇰    🇱    🇲    🇳    🇵    🇷    🇸    🇹    🇺    🇻   
Palabras que comienzan con "Å": 81
Åstad (Öland)
Åsted
Åsted (parochie, Frederikshavn)
Åsted (parochie, Skive)
Åstrup (parochie, Faaborg-Midtfyn)
Åstrup (parochie, Haderslev)
Åstrup (parochie, Vejen)
Åsum (parochie)
Åtte folketoner for klaver
Åtte kjæmpeviser og tjue folke og skjæmteviser
Åtvidaberg (gemeente)