'De klepper klept niet meer'; lepra door de eeuwen heen - definizione. Che cos'è 'De klepper klept niet meer'; lepra door de eeuwen heen
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è 'De klepper klept niet meer'; lepra door de eeuwen heen - definizione


Zwerkbal Door de Eeuwen Heen         
BOEK VAN JOANNE ROWLING
Quidditch Through The Ages; Zwerkbal door de eeuwen heen
Zwerkbal Door de Eeuwen Heen (Engels: Quidditch Through the Ages) is zowel een fictief boek, dat beschreven wordt in een van de Harry Potterboeken van de Britse auteur J.K.
Lijst van niet meer geaccepteerde schrikvogelnamen         
  • bovenaanzicht van de tarsometatarsus van '''MLP-112'''; de foutief geplaatste trochlea bevindt zich op de foto aan de rechterkant
WIKIMEDIA-LIJST
Niet meer geaccepteerde schrikvogelsoorten en -geslachten; Niet meer geaccepteerde schrikvogelnamen
Sinds de ontdekking en benoeming van Phorusrhacos in 1887 zijn meerdere geslachten en soorten benoemd die werden toegeschreven aan de brede categorie "schrikvogels".Toen zag men de groep nog niet als een enkele familie, maar bijvoorbeeld bij Dolgopol de Saez (1927) als twee ordes: Stereornithes en Brontornithes Vooral als gevolg van de concurrentie tussen Florentino Ameghino enerzijds, en Francisco Pascasio Moreno & Alcides Mercerat anderzijds, werden veel soorten haastig beschreven.
De Croÿ: adellijke verheffingen door de eeuwen heen         
WIKIMEDIA-LIJST
De Croÿ is een adellijk geslacht dat vanaf de twaalfde eeuw bekend werd als een familie met adellijke titels en met verantwoordelijkheid en macht. Men ontmoet meer bepaald leden van dit geslacht in Frankrijk, in de Bourgondische Nederlanden, later in de Spaanse Nederlanden en België, in Spanje, in Duitse hertogdommen, in het Duitse keizerrijk en in Oostenrijk.

Wikipedia

'De klepper klept niet meer'; lepra door de eeuwen heen
'De klepper klept niet meer'; lepra door de eeuwen heen was een tentoonstelling in het Tropenmuseum van 22 december 1983 tot 25 maart 1984.