À-vuespel - definizione. Che cos'è À-vuespel
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è À-vuespel - definizione


À-vuespel         
À-vuespel is de uit het Frans afkomstige benaming voor het spelen van muziek direct van het blad, zonder het tevoren gezien of geoefend te hebben. Ook wordt de term a prima vista (Italiaans: op het eerste gezicht) gebruikt.
A*-algoritme         
WISKUNDIG ALGORITME OM HET KORTSTE PAD TE VINDEN
A*
A*, uitgesproken als A-star of A-ster, is een algoritme om in een graaf de kortste weg te vinden tussen twee knopen in die graaf. Het algoritme zoekt een pad van een beginknoop naar een eindknoop door middel van een heuristische schatting, die elke knoop rangschikt volgens een schatting van de beste route door die knoop.
A (letter)         
  • Greek alpha
  • De letter a en cursieve letter a in verschillende lettertypes
  • Egyptian hieroglyphic ox head
  • Etruscan A
  • Voorbeelden van de letter A
  • Phoenician aleph
  • Proto-semitic ox head
  • Roman A
DE EERSTE LETTER IN HET MODERNE LATIJNSE ALFABET
De A is de eerste letter in het moderne Latijnse alfabet en ook de eerste klinker. De letter is afgeleid van de Griekse letter alfa (α), die evenals in het Latijn de klankwaarden /a/ en /a:/ had.