Ē - definizione. Che cos'è Ē
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Ē - definizione


Ē         
Ē (hoofdletter) of ē (kleine letter) is een letter met daarop een horizontale streep, genaamd: macron. De letter wordt gebruikt in het Lets, het Lijfs en in het Samogitisch.
Ë (letter)         
DE LETTER Ë (E MET TREMA) UIT HET LATIJNSE ALFABET
De Ë (onderkast: ë) is een in het Latijns alfabet voorkomende letter. De letter wordt gevormd door het karakter E met een daarboven geplaatste trema.
E (wiskunde)         
WISKUNDIGE CONSTANTE
E (wiskundige constante); E (getal); 2,7182818...
In de wiskunde is het getal , het getal van Euler, een wiskundige constante die het grondtal is van de natuurlijke logaritme. Het getal is gedefinieerd als: