Β-Fergusoniet-(Ce) - definizione. Che cos'è Β-Fergusoniet-(Ce)
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Β-Fergusoniet-(Ce) - definizione


Β-Fergusoniet-(Ce)         
Het mineraal β-fergusoniet-(Ce) of Fergusoniet-beta-(Ce) is een cerium-lanthaan-neodymium-niobaat met de chemische formule (Ce,La,Nd)NbO4. Het is een ceriumrijke vertengenwoordiger van de fergusonietgroep.
Β-Fergusoniet         
WIKIMEDIA-DOORVERWIJSPAGINA
Β-Fergusoniet-
* Β-Fergusoniet-(Ce), cerium-lanthaan-neodymium-niobaat
CE Premià         
VOETBALCLUB UIT SPANJE
CE Premia
José Antonio Alonso

Wikipedia

Β-Fergusoniet-(Ce)
Het mineraal β-fergusoniet-(Ce) of Fergusoniet-beta-(Ce) is een cerium-lanthaan-neodymium-niobaat met de chemische formule (Ce,La,Nd)NbO4. Het is een ceriumrijke vertengenwoordiger van de fergusonietgroep.