Β-Uranofaan - definizione. Che cos'è Β-Uranofaan
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Β-Uranofaan - definizione


Β-Uranofaan         
Het mineraal β-uranofaan is een gehydrateerd-calcium-uranium-waterstof-silicaat met de chemische formule Ca(UO2)2[HSiO4]2·5(H2O). Het mineraal behoort tot de nesosilicaten.
Β-Fergusoniet         
WIKIMEDIA-DOORVERWIJSPAGINA
Β-Fergusoniet-
* Β-Fergusoniet-(Ce), cerium-lanthaan-neodymium-niobaat
Tumornecrosefactor β         
EIWITFAMILIE
TNF-β; TNFβ; Tumornecrosefactor beta; TNF-beta; TNFbeta
Tumornecrosefactor bèta TNF-β, ook wel bekend als lymfotoxine, is een van de twee tumornecrosefactoren en daarmee een cytokine. De andere tumornecrosefactor is tumornecrosefactor α TNFα.