Β-roseliet - definizione. Che cos'è Β-roseliet
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Β-roseliet - definizione


Β-roseliet         
MINERAAL
Β-Roseliet
Het mineraal β-roseliet is een gehydrateerd calcium-kobalt-magnesium-arsenaat met de chemische formule Ca2(Co,Mg)(AsO4)2·2(H2O).
Β-Fergusoniet         
WIKIMEDIA-DOORVERWIJSPAGINA
Β-Fergusoniet-
* Β-Fergusoniet-(Ce), cerium-lanthaan-neodymium-niobaat
Tumornecrosefactor β         
EIWITFAMILIE
TNF-β; TNFβ; Tumornecrosefactor beta; TNF-beta; TNFbeta
Tumornecrosefactor bèta TNF-β, ook wel bekend als lymfotoxine, is een van de twee tumornecrosefactoren en daarmee een cytokine. De andere tumornecrosefactor is tumornecrosefactor α TNFα.