🇳🇱 - definizione. Che cos'è 🇳🇱
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è 🇳🇱 - definizione


🇳🇱         
🇳🇱 is een Unicode vlagsequentie emoji die gebruikt wordt als regionale indicator voor Nederland. De meest gebruikelijke weergave is die van de vlag van Nederland, maar op sommige platforms (waaronder Microsoft Windows) ziet men de letters NL.
Nederland         
 • Het [[Verenigd Koninkrijk der Nederlanden]] bestond aanvankelijk uit het huidige Nederland en België, en was door een [[personele unie]] ook verbonden aan Luxemburg.
 • Nederlandse gemeenten per 1 januari 2019
 • Nederlandse Waterschappen per 1 januari 2019
 • [[Bevolkingsdichtheid]] in Nederland per provincie
 • Boerenkoolstamppot]] met [[rookworst]]
 • Sneeuw, zoals hier in Amsterdam, is tijdens de Nederlandse winters geen ongebruikelijk fenomeen
 • Pas sinds 1949 komt de [[Turkse tortel]] in Nederland voor
 • Binnenhof]] in Den Haag is het centrum van de Nederlandse politiek.
 • Nederlandse vlag]] met oranje [[wimpel]]
 • Diverse Nederlandse dagbladen in een krantenrek
 • De E-pier van [[Luchthaven Schiphol]]
 • Fries]] een officiële bestuurstaal naast het Nederlands
 • De [[Haarlemmermeer]] is een [[droogmakerij]], een door mensen bemalen watervlakte en daarmee de ultieme vorm van een [[cultuurlandschap]]
 • ''Landschap met vissers en turfstekende boeren in het [[laagveen]]'', 1783, [[Hendrik Willem Schweickhardt]]
 • ''Het Groote Tafereel der Dwaasheid'', 1720
 • links
 • Het [[Vredespaleis]] in Den Haag huisvest het [[Internationaal Gerechtshof]].
 • bijzondere gemeenten]] zijn ook aangegeven
 • Keizersgracht]]
 • De [[Kinderdijkse molens]] staan op de [[UNESCO]]-[[Werelderfgoedlijst]].
 • Bonaire heeft een [[steppeklimaat]]
 • Bevolkingsgroei in Nederland 1900 t/m 2006 (gebaseerd op gegevens van het CBS)
 • De [[Oosterscheldekering]], die de [[Oosterschelde]] afsluit, gezien uit de lucht. Deze [[stormvloedkering]] is onderdeel van de [[Deltawerken]].
 • [[The Quill]] torent boven Sint Eustatius uit
 • Rijkswapen der Nederlanden
 • bombardement]] in 1940
 • Sinterklaas]] is geen [[nationale feestdag]], maar wordt wel wijdverbreid gevierd.
 • [[Schaatsen]] is een van de populairste sporten in Nederland.
 • ''[[De tuin der lusten]]'' (1480-1490) van [[Jheronimus Bosch]]
 • Sentinel-1A]] uit maart 2015.
 • NAP]].
 • Rembrandt]]
 • ''Het verzoek om toelating tot de Republiek'' (1650) [[Theodoor van Thulden]]
 • alt=
 • verkiezingen in 2021]] verdeeld over 17 partijen (klik voor de [[zetelverdeling]]).
 • 20px
 • Academiegebouw]] van de [[Rijksuniversiteit Groningen]]
 • ''[[De aardappeleters]]'' (1885) van [[Vincent van Gogh]]
 • keizer]], maar ook elkaar. De relatieve onafhankelijkheid ten opzichte van de keizer was voor het gewone volk niet noodzakelijkerwijs een zegen
 • [[Windturbine]]s in de [[Haarlemmermeer]]polder
LAND BINNEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Nederlandse; +31; Holland (land); Nederland (land); Nederland (hoofdbetekenis)
| vlagartikel = Vlag van Nederland