-donk - definizione. Che cos'è -donk
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è -donk - definizione


-donk         
Het achtergevoegd naambestanddeel -donk gaat terug op een aardrijkskundig begrip. Een donk is een heuvel bestaande uit dekzand die voorkomt in het laaggelegen rivierengebied en uitsteekt boven de latere sedimenten.
Donk         
WIKIMEDIA-DOORVERWIJSPAGINA
De Donk; De Donck; Donck; Den Donk; Donk (Limburg); Donk (Noord-Brabant)
== Algemeen ==
Donk (Laarbeek)         
DEEL VAN BEEK EN DONK, GEMEENTE LAARBEEK
Donk (Beek en Donk)
Donk is een kerkdorp en een wijk in de Nederlandse gemeente Laarbeek. Samen met Beek vormt Donk de kern Beek en Donk, een voormalige gemeente die in 1997 is opgegaan in de gemeente Laarbeek.
Esempi dal corpus di testo per -donk
1. Its hardly surprising she is upset that this big Scandinavian donk has dismembered her only child with his bare hands, and I find it a bit excessive where Beowulf yrringa sloh, t hire wi hales heard grapode ban–hringas brc; bil eal urhwod fgne flsc–homan.