-ette - definizione. Che cos'è -ette
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è -ette - definizione


-ette         
ACHTERVOEGSEL IN HET NEDERLANDS
-ette is in het Nederlands een achtervoegsel dat ongeveer gebruikt wordt als het Franse -ette, om een soort verkleinwoorden te vormen. De meeste van die woorden zijn hetzij nieuwvormingen in het Nederlands, hetzij ontleningen aan het Frans of aan het Engels (waar het suffix ook productief is).
Etstoel         
De Etstoel was tot 1791 het hoogste rechtscollege in de provincie Drenthe.
.et         
TOPLEVELDOMEIN VOOR ETHIOPIË
.et is het achtervoegsel van domeinen van websites uit Ethiopië.
Esempi dal corpus di testo per -ette
1. "You could call what is going on with the Web 2.0 companies a ‘bubble–ette‘. The amount of money that we are actually talking about is not nearly as large as it was before." The reason Google wants to grab the land on which YouTube rests is its high population.