0 (cijfer) - definizione. Che cos'è 0 (cijfer)
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è 0 (cijfer) - definizione


0 (cijfer)         
CIJFER
Het cijfer 0 (nul) duidt niet alleen, op zichzelf staande, het getal 0 aan, maar heeft bovendien een speciale betekenis in positiestelsels, dat wil zeggen systemen voor het schrijven van getallen waarbij de positie van een cijfer mede bepalend is voor de waarde ervan. Zo staat in het getal 23 het cijfer 2 op de tweede positie en het getal 3 op de eerste positie, wat aangeeft dat 23 bestaat uit 2 tientallen en 3 eenheden.
ADFGX-cijfer         
Het ADFGX-cijfer was tijdens de Eerste Wereldoorlog het handcijfer dat door de Duitse veldofficier Erich Ludendorff voor het Lenteoffensief in Frankrijk in 1918 werd gebruikt. Het cijfer werd door luitenant .
0 A.D. (computerspel)         
  • Screenshot van de kaart 'Cycladic Archipelago'
  • Screenshot van een Carthaagse stad.
REAL-TIME STRATEGY COMPUTERSPEL
0 A.D. (game); 0 A.D. (spel)
,

Wikipedia

0 (cijfer)
Het cijfer 0 (nul) duidt niet alleen, op zichzelf staande, het getal 0 aan, maar heeft bovendien een speciale betekenis in positiestelsels, dat wil zeggen systemen voor het schrijven van getallen waarbij de positie van een cijfer mede bepalend is voor de waarde ervan. Zo staat in het getal 23 het cijfer 2 op de tweede positie en het getal 3 op de eerste positie, wat aangeeft dat 23 bestaat uit 2 tientallen en 3 eenheden.