6000 (getal) - definizione. Che cos'è 6000 (getal)
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è 6000 (getal) - definizione


6000 (getal)         
GETAL
6000 (voluit zesduizend) is een natuurlijk getal, een even getal en volgt op 5999 en gaat vooraf aan 6001.
Perfect getal         
SPECIAAL NATUURLIJK GETAL
Volmaakt getal; Meervoudig perfect getal
Een perfect getal of volmaakt getal is een positief natuurlijk getal dat gelijk is aan de som van zijn echte delers (niet het getal zelf; 1 is een echte deler).
Gebrekkig getal         
Een gebrekkig getal of defect getal is een natuurlijk getal waarvan de som van de echte delers kleiner is dan het getal zelf.

Wikipedia

6000 (getal)
6000 (voluit zesduizend) is een natuurlijk getal, een even getal en volgt op 5999 en gaat vooraf aan 6001.