J'adoube - definizione. Che cos'è J'adoube
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è J'adoube - definizione


J'adoube         
J'adoube, aan de tegenstander medegedeeld, betekent dat de speler die tijdens een dam- of schaakpartij aan zet is, zijn intentie kenbaar maakt om een of meer stukken op het bord recht te zetten. Hiermee wordt de regel aanraken-is-zetten (als men een stuk aanraakt, dient men daar ook mee spelen) tijdelijk buiten werking gesteld.