P18-veld - definizione. Che cos'è P18-veld
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è P18-veld - definizione


P18-veld         
  • Locatie van het P18-veld (groen=olie, rood=gas, blauw=CO2
Het P18-veld is een aardgasveld in de zuidelijke Noordzee. Het wordt geëxploiteerd door oliemaatschappij TAQA Energy.
Elektrisch veld         
  • De veldlijnen van het elektrisch veld geproduceerd door twee puntladingen. Ladingen met hetzelfde teken (links) stoten elkaar af, met tegengesteld teken (rechts) trekken ze elkaar aan.
Elektrische ladingen kunnen op twee manieren krachten op elkaar uitoefenen: elektrisch en magnetisch. Het elektrisch veld beschrijft naar grootte en richting elektrische krachten in de ruimte bij een gegeven ruimtelijke ladingsverdeling.
't Veld (Hollands Kroon)         
PLAATS IN NOORD-HOLLAND
't Veld (Niedorp)
| provincie =