Διαδικτυακό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Αγγλο-ρωσικό λεξικό

"    '    (    -    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    £    А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш    Щ    Э    Ю    Я   
Λέξεις που ξεκινούν με "Т": 735
Тейхмюллер
Титс
Том
Туэ
Тьюринг
Тёплиц
Тёрстон
т. н.
т.е.
т.к.
т.н.
т.п.
т.т.т.
та
таблетка
таблица
табличные данные
табличный
табулирование
табулированный
табулировать
табулятор
тавтологический
тавтология
таинственный
так
так быстро один за другим, что
так же
так же давно, как и
так же легко, как и
так же, как и
так и есть
так или иначе
так как
так назван потому, что
так называемый
так называется
так обстоит дело с
так, что
так, чтобы
так-таки
также
также не
также показан
такие далёкие друг от друга как
таким
таким же образом
таким же образом, как и
таким образом
таким образом, чтобы
таким путём
такнодальный
таково положение
таковой
такого рода
такого типа
такое большое количество
такой
такой большой
такой же
такой же как и
такой же как при
такой как
такой, какой встречается в
такой, при котором
такой-то
такт
тактический
там
там есть