Διαδικτυακό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Αγγλο-ρωσικό λεξικό

"    '    (    -    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    £    А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш    Щ    Э    Ю    Я   
Λέξεις που ξεκινούν με "P": 49528
P
P & O
P and O
P face
P factor
P hour
P pulmonary wave
P type highway
P wave
P&A
P&L account
P&L statement
P&NG
P&P
P&PM
P+L account
P+L statement
P-CAV
P-GSM
P-M system
P-R interval
P-Rating
P-TMSI
P-address
P-box
P-cellulose
P-enzyme
P-frame
P-key
P-network
P-site
P-trap
P-wave
P-wave energy
P-wave generation
P-wave propagation
P-wave vibrator
P-wavelength
P.&L.
P.&L. profit and loss
P.A.B.X.
P.A.X.
P.B.X.
P.B.X. final selector
P.B.X. switchboard
P.D.
P.E.
P.E.I.
P.E.I. Prince Edward Island
P.G.
P.M.
P.M.B.X.
P.M.X.
P.O.
P.O. Datel service
P.O.D.
P.O.D. pay on delivery
P.O.W.
P.O.W. prisoner of war
P.P.
P.P. parcel post
P.P.S.
P.P.S. PostPostScriptum
P.R.O.
P.S.
P.S. post scriptum
P.S.T.
P.S.T. Pacific Standard Time
P.T.
P.T. physical training