Διαδικτυακό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Αγγλο-ρωσικό λεξικό

"    '    (    -    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    £    А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш    Щ    Э    Ю    Я   
Λέξεις που ξεκινούν με "B": 30908
B
B & B
B & W halftone reproduction
B Ed
B Lit
B Litt
B and B
B and P cost
B and better lumber
B bile
B channel
B channels
B class, B grade
B comes after A
B flat
B flute
B horizon
B interface
B league
B line
B lineage-associated antigen
B mouse
B phenotype
B sharp
B side of building
B wind
B&B
B&F
B&S
B-...
B-Crypt algorithm
B-Free
B-H curve
B-ISDN
B-LP model
B-LTG
B-battery
B-cell
B-cell background
B-cell differentiation factor
B-cell epitope
B-cell growth factor
B-cell hybridoma
B-cell leukemia
B-cell maturation factor
B-cell nuclear factor
B-cell parent
B-cell precursor
B-cell recognition
B-cell response
B-cell tolerance
B-cell-derived enhancing factor
B-cell-derived lymphokine
B-digit selector
B-flute corrugated board
B-frame coding
B-lineage cell
B-mode echography
B-mode representation
B-operator
B-picture
B-position
B-road
B-scan ultrasonography
B-school
B-selector
B-side
B-size
B-switchboard
B-test