Διαδικτυακό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Αγγλικό λεξικό

"    $    &    '    (    *    +    -    /    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    ?    @    A    B    C    D    E    F    G    H    I        J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    ¡    ·    ¿    ×    À    Á        Ä    Å    Æ    Ç    È    É    Í    Π   Ñ    Ó    Õ    Ö    Ø    Ú    Ü    Þ    Ā    Ć    Č    Đ    Ē    Ğ    Ġ    Ī    Ľ    Ł    Ō    Ś    Ş    Š    Ż    Ž    Ș    Ț    Ə    ʻ    ʽ    ʿ    Α    Δ                   
Λέξεις που ξεκινούν με "Â": 16
Â
Âhasiw Maskêgon-Iskwêw
Ângela Diniz
Ângela Ferreira
Ângela Maria Fonseca Spínola
Ângela Pinto
Ângela Vieira
Ângelo Bonfietti
Ângelo Correia
Ângelo Moreira da Costa Lima
Ângelo da Cunha Pinto
Âu Cơ
Âu Việt
Âyine
Âşık Veysel
Âşık İbretî