Διαδικτυακό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Αγγλικό λεξικό

"    $    &    '    (    *    +    -    /    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    ?    @    A    B    C    D    E    F    G    H    I        J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    ¡    ·    ¿    ×    À    Á        Ä    Å    Æ    Ç    È    É    Í    Π   Ñ    Ó    Õ    Ö    Ø    Ú    Ü    Þ    Ā    Ć    Č    Đ    Ē    Ğ    Ġ    Ī    Ľ    Ł    Ō    Ś    Ş    Š    Ż    Ž    Ș    Ț    Ə    ʻ    ʽ    ʿ    Α    Δ                   
Λέξεις που ξεκινούν με "Ț": 25
Țara
Țara Călatei
Țara Făgărașului
Țara Hațegului
Țara Litua
Țara Moților
Țarcu Mountains
Țebea Coal Mine
Țibleș Mountains
Țichindeal railway station
Țicleni oil field
Țiganiada
Țiglari
Ținutul Argeș
Ținutul Crișuri
Ținutul Dunării
Ținutul Jiu
Ținutul Mureș
Ținutul Mării
Ținutul Nistru
Ținutul Prut
Ținutul Suceava
Ținutul Timiș
Țiriac Air
Țuică