Διαδικτυακό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Αγγλικό λεξικό

"    $    &    '    (    *    +    -    /    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    ?    @    A    B    C    D    E    F    G    H    I        J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    ¡    ·    ¿    ×    À    Á        Ä    Å    Æ    Ç    È    É    Í    Π   Ñ    Ó    Õ    Ö    Ø    Ú    Ü    Þ    Ā    Ć    Č    Đ    Ē    Ğ    Ġ    Ī    Ľ    Ł    Ō    Ś    Ş    Š    Ż    Ž    Ș    Ț    Ə    ʻ    ʽ    ʿ    Α    Δ                   
Λέξεις που ξεκινούν με "0": 63
0
0 + 2 = 1
0 to 60 mph
0% finance
0,1-simple lattice
0,10 Exhibition
0-0-1-3
0-10 V lighting control
0-10,000 Fast Pairs
0-10-0
0-10-2
0-12-0
0-2-2-0
0-2-4
0-4-0
0-4-0+4
0-4-4T
0-4-6
0-41*
0-6-0
0-6-0+0-6-0
0-6-2
0-6-2+2-6-0T
0-6-4
0-6-6
0-8-0
0-8-2
0-8-4T
0-8-6
0-8-6-0T
0.0.0.0
0.TO.10
0/1 knapsack problem
00 Agent
00 Schneider – Jagd auf Nihil Baxter
000 (emergency telephone number)
003 (album)
0032 (custom car)
007 Villain Club by Swatch
0079–0088
01 Gallery
010 (The Mad Capsule Markets album)
0110
0141 632 6326
01SJ Biennial
02138
03/07–09/07
032 Military Unit
05/03
055 Brigade
05:22:09:12 Off
07 Seconds or Less
07 zgłoś się
0707(A day to remember)
08 Stockholm Human Rights
0800 Reverse
09-15-2000, Brussels
0s
0s (disambiguation)
0s BC
0x10c
0x80
0x88