Διαδικτυακό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Αγγλικό λεξικό

"    $    &    '    (    *    +    -    /    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    ?    @    A    B    C    D    E    F    G    H    I        J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    ¡    ·    ¿    ×    À    Á        Ä    Å    Æ    Ç    È    É    Í    Π   Ñ    Ó    Õ    Ö    Ø    Ú    Ü    Þ    Ā    Ć    Č    Đ    Ē    Ğ    Ġ    Ī    Ľ    Ł    Ō    Ś    Ş    Š    Ż    Ž    Ș    Ț    Ə    ʻ    ʽ    ʿ    Α    Δ                   
Λέξεις που ξεκινούν με "ʻ": 32
ʻAbdu'l-Bahá
ʻAbdu'l-Bahá's journeys to the West
ʻAbdu'l-Hamíd Ishráq-Khávari
ʻAhoʻeitu
ʻAi Noa
ʻAikanaka (father of Keohokālole)
ʻAkahi
ʻAlí-Akbar Furútan
ʻAminiasi Kefu
ʻAna Taufeʻulungaki
ʻAtenisi Institute
ʻAtā
ʻAva ceremony
ʻEhu
ʻElisiva Fusipala Taukiʻonetuku
ʻEneʻio Botanical Garden
ʻEua 11
ʻIe tōga
ʻImiloa Astronomy Center
ʻIolani Luahine Hula Festival
ʻIsileli Pulu
ʻOfa Likiliki
ʻOkina
ʻUiha
ʻUluvalu
ʻUpolu Point
ʻĀhihi-Kīnaʻu Natural Area Reserve
ʻĀina Haina
ʻĀinahau
ʻŌiwi TV
ʻŌʻōkala, Hawaii
ʻŪkēkē