Dizionario in linea
Diclib.com
Dizionario in linea

Dizionario inglese-russo

"    '    (    -    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    £    А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш    Щ    Э    Ю    Я   
Parole che iniziano con "O": 18214
O
O Come, All Ye Faithful
O Level
O and M
O book
O interface
O ring
O seven hours GMT
O! for another glimpse of it!
O&G
O&GCM
O&GCSW
O&GCW
O&GL
O&M
O&M frame
O&M interfaces between GSS NEs and SC or OS network components.
O&R
O&S
O&SW
O&SWCM
O&W
O'
O'Bon
O'Brien
O'Cedar
O'Connor
O'Dell formula
O's
O-BCSM
O-Bon
O-CSI
O-agglutination
O-carrier system
O-level ordinary level
O-network
O-ring
O-ring seal
O-type tube
O.
O. K.
O.C.
O.C. Officer Commanding
O.D.
O.E.D.
O.E.D. Oxford English Dictionary
O.H.M.S.
O.H.M.S. on His
O.H.M.S. on His Her
O.K.
O.K. okay
O.P.
O.S.
O.S. ordinary seaman
O.T.
O.T. Old Testament
O.U.
O.U. Oxford University
O/D on demand
O/R on request
O/S
O2
OA
OAAPS
OAAPS Organization for Afro-Asian People's Solidarity
OACSU
OAD
OAM
OAP
OAP old age pensioner